Jak wykonać posadzkę antyelektrostatyczną?

Wersja do druku Poleć znajomemu

Poniżej przedstawiamy metodę wykonania posadzki przemysłowej o właściwościach antyelektrostatycznych. Metoda jest oparta na materiałach SIKA.

posadzka antyelektrostatyczna - wykonanie i impregnacja

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość (beton minimum B25). Powierzchnia musi być równa , lekko szorstka, mocna, sucha (wilgotność betonu < 4%), oczyszczona z niezwiązanych cząstek. Próba „pull-off” nie powinna dać wyniku poniżej 1,50 MPa.

Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości oraz fragmenty zanieczyszczone olejami należy usunąć mechanicznie np. przez śrutowanie lub frezowanie

 

Gruntowanie 

Epoksydowy materiał gruntujący Sikafloor 161 należy nanieść za pomocą wałka ( zużycie 0,4 kg/m2 ).

 

Montaż uziemienia

 

Podczas montażu systemu uziemienia Sikafloor Earthing Kit (kotwiona mosiężna płyta z trwałym połączeniem do uziemienia) konieczne jest bezwzględne przestrzeganie instrukcji. Każde uziemienie może zebrać ładunki elektryczne z powierzchni 100m². Odległość pomiędzy dwoma miejscami uziemienia nie może być większa niż 10 m. Miejsca montażu należy starannie oczyścić. Jeżeli odległość pomiędzy uziemieniami przekracza 10 m należy dołożyć dodatkowe uziemienie lub, jeżeli warunki na to nie pozwalają należy je mostkować za pomocą taśmy miedzianej. Wolną końcówkę należy połączyć z głównym przewodem (pierścieniem) uziemienia lub też bezpośrednio z uziemieniem. Czynność ta powinna być przeprowadzona przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ilość miejsc uziemienia Co najmniej 2 punkty na pomieszczenie. Ilość punktów odprowadzających ładunki z posadzki powinna zostać określona w dokumentacji technicznej. W celu zapewnienie jednolitego odcienia barwy na całej posadzce należy ją wykonać z materiału z jednej partii produkcyjnej.

Niewłaściwa ocena i naprawa spękań podłoża może prowadzić do obniżenia żywotności całej konstrukcji i odzwierciedlenia tych miejsc na powierzchni.


Warstwa przewodząca

 

Sikafloor®-220 W Conductive rozprowadzić na powierzchni za pomocą nylonowegowałka z krótkim włosiem (12 mm) zużycie 0,08 – 0,10 kg/m². 

 


Warstwa wierzchnia, gładka

 

Sikafloor®-262 AS N rozlać na powierzchnię, rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej. Natychmiast wałkować wałkiem okolcowanym techniką „na krzyż”. Do odpowietrzenia świeżo ułożonej żywicy o gładkim wykończeniu powierzchni zalecane jest używanie nowych, czystych wałków okolcowanych. Sikafloor®-262 AS  z wypełnieniem piaskiem kwarcowym 0,1 – 0,3 mm. Zużycie maksimum 2,5 kg/m² spoiwo + piasek - 10-15°C wag 1:0,2 (2,0 + 0,5 kg/m²) , 15-20°C wag 1:0,3 (1,9 + 0,6 kg/m²) , 20-30°C wag 1:0,4 (1,8 + 0,7 kg/m²). 

 

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

Newsletter